NOVOROČNÍ BĚH

závod je součástí Chotěbořského běžeckého poháru 2018

28. 1. 2018 v 10:30 hodin

POŘADATEL: ATLETICKÝ ODDÍL TJ CHS TURBO CHOTĚBOŘ

Místo konání:  Chotěboř, Tyršova – hala TJ CHS Chotěboř

Povrch: silnice

Prezence do 10:15 hodin v hale TJ CHS

Kategorie

délka trati [m]

start běhu

Předpřípravka dívky a hoši (2012 a ml.)

100

10:30

Přípravka dívky (2009– 2011) a

Nejmladší dívky (2007 – 2008)

Přípravka hoši (2009 – 2011) a

Nejmladší hoši (2007 – 2008)

300

 

300

10:40

 

10:50

Mladší žákyně (2005 – 2006)

Starší žákyně (2003 – 2004)

750

11:00

       Mladší žáci (2005– 2006)

Starší žáci (2003 – 2004)

Dorost (2001 – 2002)

750

11:10

Ženy:  Kategorie ženy: F (2000 – 1984), G (1983 – 1969), H (1968 a starší)

Muži: Kategorie muži: A (2000 – 1979), B  (1980 – 1969), C (1968 – 1959), D (1958 – 1949), E (1948 a starší).

4 600

 

4 600

11:20

 

11:20

Vyhlášení  běhu+ běžecká tombola

Ve sportovní hale TJ CHS

 

12:00

+ vyhlášení Poháru 2017

 

 

Ceny: nejlepší tři v každé kategorii žáků a dorostu obdrží medaile a diplomy, ostatní diplomy.

Bude připravena tradiční běžecká tombola pro všechny běžce.

Startovné: žákovské a dorostenecké kategorie 20 Kč, ostatní 50 Kč.

Upozornění: závod je otevřený pro všechny a bude probíhat dle platných pravidel atletiky. Každý je odpovědný za svůj zdravotní stav a musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Slavnostní vyhlášení Chotěbořského běžeckého poháru 2017: Běžci umístěni na 1. až 3. místě v jednotlivých kategoriích budou slavnostně dekorování v hale TJ CHS v ulici Tyršova a to jak za Novoroční běh, tak za celý Pohár 2017.